شرایط فروش



* خرید ۵ عدد کیف به بالا عمده به حساب می آید و دارای تخفیف می باشد .